Խնդիրներ վճարումների հետ

Auto.am կայքում հայտարարությունների տեղադրումն անվճար է։ Վճարումներ նախատեսված են միայն վաճառքի բաժնում առաջարկվող լրացուցիչ ծառայությունների դիմաց: Մենք կարող ենք ցանկացած ժամանակ մեր հայեցողությամբ ամբողջությամբ կամ մասամբ դադարեցնել կամ փոփոխել Auto.am կայքում առաջարկվող վճարովի ծառայությունների տեսակը և քանակը` նախապես տեղեկացնելով այցելուներին փոփոխությունների բնույթի մասին։

Ծառայությունների համար վճարումը չի ենթադրում առանձնահատուկ վերաբերմունք հայտարարության նկատմամբ: Եթե հայտարարությունը խախտում է կայքի Օգտագործման կանոնները, տեղադրված է ոչ համապատասխան բաժնում կամ պարունակում է ոչ պատշաճ տեղեկություն, ապա այն կհեռացվի կայքից: Այդ դեպքում այն չի վերականգնվի, ծառայությունը չի տարածվի այլ հայտարարության վրա, իսկ գումարի փոխհատուցում չի կատարվի:

Կայքի աշխատանքի հետ կապված հնարավոր տեխնիկական խնդիրների դեպքում, որոնց պատճառով ձախողվել է վճարովի ծառայություններից մեկի ակտիվացումը, Auto.am կայքը երաշխավորում է ծառայության ամբողջովին մատուցումը հաճախորդին` վճարման ապացույցների առկայության դեպքում (վճարման անդորագրեր, էլէկտրոնային անդորագրեր): Համաձայն Օգտագործման կանոնների` ծառայությունների դիմաց վճարված գումարը չի վերադարձվում:

Վճարովի ծառայությունների ակտիվացումը կարող է ձախողվել ինչպես կայքում ծագած, այնպես էլ Auto.am-ում ներկայացված վճարային համակարգերում առաջացած խնդիրների պատճառով: Տվյալ դեպքերում հաճախորդները պետք է դիմեն նշված վճարային համակարգերի սպասարկման ծառայություններին, կամ իրենց քարտը սպասարկող Բանկին: